Vind jij moeilijk juist leuk?

Opleiding AIOS

Bij ons vind je veel leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor een AIOS die niet terugdeinst als het moeilijk wordt.

De opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater start met een opleidingstraject van tweeënhalf jaar volwassenenpsychiatrie, gevolgd door een tweejarig opleidingstraject kinder- en jeugdpsychiatrie (binnen LUMC Curium). Assistenten psychiatrie en toekomstige assistenten psychiatrie kunnen bij ons solliciteren naar een opleidingsplaats. De opleiding leidt tot de aantekening kinder- en jeugdpsychiatrie onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Het opleidingstraject

Aan het begin van je opleiding bij ons wordt het opleidingstraject vastgesteld. Dit kan in de loop van de stage worden bijgesteld al naar gelang jouw behoefte of de mogelijkheden en behoefte van ons. We bieden de volgende deelstageplaatsen:

POLIKLINIEK

 • Consultenteam (o.a. LUMC)
 • Angst- en depressieteam
 • Neuroteam
 • Algemeen team in Gouda

KLINIEK

 • Acute psychiatrie voor adolescenten
 • Diverse open observatie en behandelunits voor adolescenten of kinderen (zowel dagbehandeling als 24-uurs afdelingen)
 • Teijlingereind, forensiche jeugdpsychiatrie

Overleg en evaluatie

Onze Opleidingscommissie bestaat uit:

 • de opleider: Anne Krabbendam
 • plaatsvervangend opleider: Mirjam Rinne
 • AIOS, assistenten in opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater
 • GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog
 • twee bij de opleiding betrokken psychiaters
 • bij de opleiding betrokken klinisch psychologen

De Opleidingscommissie vergadert tenminste zes keer per jaar. De assistenten hebben maandelijks een bespreking met de opleider over de voortgang van de opleiding.
Telkens na een half jaar worden de werkzaamheden van de assistent beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier dat competentie gericht is.

Jouw profiel

De indiensttreding bij LUMC Curium vindt plaats overeenkomstig de CAO Geestelijke Gezondheidszorg. Assistenten die de specialisatie psychiatrie hebben voltooid krijgen een aanstelling conform de AMS-regeling. De assistenten nemen deel aan de avond- en weekenddiensten. Vakanties en andere vormen van afwezigheid kunnen na overleg met de leidinggevende worden vastgesteld.

Congressen

Aanvragen voor bezoeken aan (en vergoeding van) congressen met relevantie voor de opleiding tot (kinder- en jeugd)psychiater e.a. kunnen ingediend worden bij het management. Er is voor alle medewerkers een geoormerkt minimaal bedrag voor bezoek aan congressen en symposia beschikbaar. Dit kan – afhankelijk van de relevantie van het congres, resp. een eventuele presentatie door de AIO zelf – in overleg met de opleider worden verruimd.

Solliciteren AIOS

Assistenten psychiatrie en toekomstige assistenten psychiatrie kunnen solliciteren naar een opleidingsplaats kinder- en jeugdpsychiatrie door te mailen naar werken@curium.nl, o.v.v. AIOS. 
Een verklaring omtrent gedrag is vereist voor indiensttreding bij LUMC Curium.

Wil je meer weten? Neem contact op met Anne Krabbendam, kinder- en jeugdpsychiater en opleider kinder- en jeugdpsychiatrie (directie@curium.nl).