Innoveren door onderzoek

Onderzoekers bij Curium-LUMC

Onderzoek & Innovatie

Curium-LUMC is een academisch centrum en werkt continu aan vernieuwing en verbetering van zorg. Wij doen dat o.a. door het bijhouden van het effect van de behandelingen, het vergelijken van de effecten bij de kinderen die wij behandelen (anoniem) en het vergelijken van de effecten bij andere kinderen (wetenschappelijk onderzoek, ook anoniem).

Ons onderzoeksprogramma richt zich op alle gebieden van zorg en diagnostiek die wij leveren, zoals de implementatie van gezinsgericht werken. Maar ook omgevings- en biologische factoren hebben onze aandacht. 

Onze drijfveer is om de zorg aan kinderen en gezinnen constant te verbeteren en te zorgen voor de beste behandeling. Onderzoek kan ons nieuwe inzichten geven en theorie en praktijk nog beter verbinden. Bijvoorbeeld inzicht in waarom een therapie bij het ene kind wel werkt en bij het andere kind niet. 

We richten ons op concrete vraagstukken die we in de praktijk tegenkomen en zorgen dat onderzoeksresultaten ook weer aan de praktijk worden teruggekoppeld. Onze samenwerking binnen de verschillende Academische Werkplaatsen is hiervan een voorbeeld. Daarnaast richten we ons op fundamenteel wetenschappelijke vraagstukken waarvan het antwoord ons in de toekomst mogelijk kan helpen om de diagnostiek en behandeling te verbeteren. Het hersenonderzoek en het genetische onderzoek dat Curium-LUMC doet, zijn hier goede voorbeelden van.

Samenwerking

Curium-LUMC werkt intensief samen met andere afdelingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie en met collega GGZ-instellingen. Voor het optimaliseren van de maatschappelijke meerwaarde werken we intensief samen met gemeenten/regio’s en Justitiële Jeugdinrichtingen, landelijke kenniscentra, universiteiten en Hogescholen.