Onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep van Curium-LUMC heeft een gevarieerd karakter. Binnen onze missie en visie wordt onderzoek gedaan naar uiteenlopende onderwerpen, en er wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden.

Zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek spelen een belangrijke rol en ligt er nadruk op implementatie en participatie. Er wordt gewerkt met klinische data vanuit de praktijk, maar er worden ook cohortstudies opgezet. Daarnaast heeft Curium-LUMC een biobank, waarbinnen verschillende gegevens verzameld worden met als doel om meer inzicht te krijgen in de jongeren die bij ons in behandeling zijn.

Samenwerking

De onderzoeksgroep werkt intensief samen met andere (externe) afdelingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie en met collega GGZ-instellingen. Voor het optimaliseren van de maatschappelijke meerwaarde werken we intensief samen met gemeenten/regio’s, justitiële jeugdinrichtingen, landelijke kenniscentra, universiteiten en hogescholen. Daarnaast zijn wij actief binnen de Academische Werkplaats Risicojeugd  en Academische Werkplaats SAMEN.