Mirjam Rinne

Binnen het EPISCA-project (Emotional Pathways’ Imaging Study in Clinical Adolescents) richt Mirjam Rinne zich voor haar promotie onderzoek op de adolescenten met childhood sexual abuse (CSA). Zij bekijkt via verschillende neuroimaging technieken of de hersenen van deze jongeren verschillen van jongeren die geen traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Vervolgens wordt bekeken of de gevonden veranderingen in het brein bij de getraumatiseerde jongeren afnemen na psychotherapeutische behandeling.

Contact informatie

Naam:
Mirjam Rinne
Emailadres:
m.a.w.rinne@curium.nl
Social: