Peter Roetman

Peter Roetman is werkzaam als promovendus en richt zich in zijn promotieonderzoek op risicofactoren voor de ontwikkeling van agressief gedrag bij kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek.

Het is bekend dat er bij de ontwikkeling van zowel agressie als psychiatrische stoornissen vaak sprake is van een wisselwerking tussen aanleg en omgevingsfactoren. Om deze wisselwerking goed te kunnen bestuderen wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende gegevens, bijvoorbeeld biomarkers (wangslijm en urine) uit de biobank van Curium-LUMC, maar ook vragenlijsten en diagnoses die verzameld zijn in het kader van de zorg voor kinderen en jongeren bij Curium-LUMC. Verder wordt er ook samengewerkt met grote populatie-registers, zoals CATSS en het NTR, welke plaatsvindt in het kader van ACTION (link: http://www.action-euproject.eu/).

Contact informatie

Naam:
Peter Roetman
Emailadres:
p.j.roetman@curium.nl
Social: