Curium integreert in LUMC

Curium integreert in afdeling Psychiatrie (divisie 3) LUMC

Vanaf 1 januari 2021 is Curium ondedeel van het LUMC. Curium-LUMC was al op veel manieren verbonden aan het LUMC. Dit besluit is een logische stap in onze al jarenlange intensieve samenwerking. Daarnaast past het in de maatschappelijke rol die het LUMC inneemt, zoals verwoord in het strategisch beleidsplan. De afdeling LUMC Curium blijft op de locaties in Gouda en Oegstgeest.

LUMC Curium wil de zorg continu verbeteren, de effectiviteit van de zorg vergroten en de organisatie nog beter afstemmen op de behoeften van gezinnen en kinderen die onze zorg nodig hebben. Doordat we nu onderdeel worden van het LUMC, kunnen we dit blijven doen en is er meer ruimte om te innoveren en te investeren.

Van verbinding naar integratie

LUMC Curium was al langere tijd nauw verbonden met het LUMC. Op het vlak van o.a. opleiding, onderzoek, onderwijs en ICT werken we al jaren samen. De samenwerking met de afdelingen psychiatrie en kindergeneeskunde van het LUMC wordt steeds intensiever. Dit bepaalt het profiel van LUMC Curium als hoog-specialistisch expertisecentrum. Integratie helpt LUMC Curium bij de doelstelling om de hoog-specialistische en academische zorg te innoveren, om de zorg aan onze patiënten en hun gezinnen continue te verbeteren.

Patiëntenzorg

De patiëntenzorg gaat integraal onderdeel uitmaken van het LUMC en blijft gesitueerd op dezelfde locaties in Gouda en Oegstgeest.