Samen werken aan verbinding

Beleidsplan 2019-2021

Kennis. Kunde. Kracht.

In het dynamische veld van de jeugdhulp, bieden wij optimale zorg aan gezinnen met kinderen die door psychische klachten ernstig disfunctioneren. Kinderen bij wie het thuis, met vrienden, op school, met hobby’s, niet meer lukt om voldoende mee te doen aan het dagelijks leven. Onze zorg bieden wij niet alleen binnen de muren van onze instelling, maar ook in de keten, zo dicht mogelijk bij de kinderen en gezinnen die specialistische zorg nodig hebben.

In ons strategische beleidsplan voor 2019-2021 beschrijven we waar we voor staan en waar we naar toe willen in de komende jaren. 

 

Onze kernwaarden

Expert

Het vakmanschap en de kennis en ervaring van onze medewerkers zijn de pijlers van LUMC Curium. Onze professionals zijn krachtige experts in onderzoek, onderwijs en opleiding in de kinder- en jeugdpsychiatrie. We blijven onszelf ontwikkelen en vernieuwen. We maken gebruik van kennis van patiënten, ouders en samenwerkingspartners en delen onze kennis actief met andere professionals.

Open

We zijn duidelijk in wie we zijn en wat we kunnen. In wijkteams delen onze professionals hun kennis en kunde. We betrekken alle betrokkenen bij de behandeling van kinderen en jongeren. Dit doen we door actief en open de samenwerking te zoeken met elkaar, de patiënt en het gezin en met verwijzers, ketenpartners en onderwijs.

Effectief

Behandelingen zetten we zo snel en kort als mogelijk in. We zorgen voor een effectieve inzet van beschikbare middelen en zorg, met zo min mogelijk organisatorische kosten. We houden nauw contact met andere zorgverleners zodat de behandeling bij LUMC Curium optimaal is en goed aansluit op het gehele traject.